Hoe stel je een goede onderzoeksvraag op? Want je onderzoeksvraag is het allerbelangrijkste van je hele onderzoek. Deze vormt namelijk de rode draad, van begin tot eind. Hoe concreter je deze neerzet, hoe makkelijker de rest van jouw onderzoek gaat verlopen. In onderstaande video leg ik verder uit waarom een concrete en heldere onderzoeksvraag zo extreem belangrijk is en wat het je gaat opleveren als je deze goed op papier zet.

Stappenplan voor jouw eigen onderzoeksvraag

Nu jij helder hebt waarom die onderzoeksvraag zo belangrijk is, ga ik je door 4 stappen heen helpen om deze voor jezelf concreet op papier te zetten. Over het algemeen geldt; wees zo specifiek mogelijk!

Stap 1. Bepaal wat je wilt onderzoeken

Hierin heb je grofweg drie opties: een effect, een verschil, of een verband. Bij het onderzoeken van een behandeling of een (onderzoeks)methode ben je op zoek naar een effect. Als je twee groepen met elkaar wilt vergelijken, dan ben je op zoek naar een verschil. En als je wilt kijken naar de associatie of relatie tussen twee constructen, dan ga je een verband onderzoeken.

Stap 2. Bepaal je uitkomstvariabele(n)

Waarop hoop je verandering te zien of welke constructen neem jij straks mee in jouw onderzoek? Dus waarin ben je precies geïnteresseerd. Dat is of zijn jouw uitkomstvariabele(n). Dit kunnen klachten zijn, dit kunnen symptomen zijn, of bijvoorbeeld een diagnose.

Stap 3. Bepaal je onderzoeksgroep(en)

Bepaal in welke groep mensen je jouw onderzoek gaat uitvoeren, dat is of zijn je onderzoeksgroep(en). Wees hierin ook zo specifiek mogelijk; gaat het om volwassenen of mensen in een bepaalde leeftijdscategorie, dat mag je zo ver mogelijk specificeren. Noem de diagnose die ze hebben, of hun klachtenpatroon.

Stap 4. Zet deze elementen samen in 1 zin.

Voeg de onderzoeksvraag-elementen samen in dezelfde volgorde als dat je bovenstaande stappen hebt gevolgd. Dus start met wat je wilt onderzoeken, vervolgens de uitkomstvariabele(n) en als laatste de onderzoeksgroep(en) waarin je dit gaat onderzoeken.

En zo heb jij jou onderzoeksvraag staan!

Voorbeelden van onderzoeksvragen

Om je een idee te geven van een goede onderzoeksvraag, heb ik een paar heldere, concrete, en goed afgebakende onderzoeksvragen als voorbeeld voor je opgeschreven.

Wat is het effect van fysiotherapie op pijnklachten bij volwassenen met chronische pijn?

Wat is de longitudinale associatie tussen obsessies en compulsies bij patiënten met een obsessieve compulsieve stoornis?

Is cognitieve gedragstherapie beter in het behandelen van slaapproblemen in vergelijking met acceptance & commitment therapie bij adolescenten met een depressieve stoornis?

Wat is het verschil in kwaliteit van leven tussen Parkinson-patiënten en MS patiënten?

Kom je er niet helemaal uit?

Neem dan een kijkje op www.hulpbijwetenschappelijkonderzoek.nl/rqgenerator waar je een tool kunt vinden die jouw onderzoeksvraag simpelweg voor jou creëert.